• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

avatar

Nakon četri godine postojanja našeg murala, morali smo da izrazimo PROTEST i da ga prekrečimo. Naime, u prvim danima septembra tokom noći neko je u tri navrata u potpunosti uništio mural.

Ovom prilikom želimo da se od sveg srca zahvalimo svim dobrim ljudima, koji su nas kroz naš rad, u svemu podržavali i nesebično pomagali.

Fondacija Marija Kotri