• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

U znak PROTESTA
prekrečen mural na Domu revolucije

avatar

Nakon četri godine postojanja našeg murala, morali smo da izrazimo PROTEST i da ga prekrečimo. Naime, u prvim danima septembra […]

Marijine Mačke na Domu revolucije

avatar

Fondacija Marija Kotri u sklopu obilježevanja dana fondacij izradila je mural na zidu Doma revolucije neposredno iza novourađenog parkinga. Mural […]