• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Fondacija Marija Kotri

Kontaktirajte nas

Pišite. Predlažite. Budite naš partner. Pomognimo talentovanoj djeci da ostvare svoj san.