• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Promocija projekta “KNJIGA ZA SVE”

Fondacija Marija Kotri, na okruglom stolu sa temom “Značaj didaktičkih sredstava u inkluzivnom procesu” započela je promociju projekta “Knjiga za […]