• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Dodjela nagrada na VII Literarnpom konkursu “Mariji s ljubavlju”

Dječija čitaonica, 26. oktobar 2023.godine, svečana dodjela nagrada na VII literarnom konkursu “Mariji s ljubavlju” u organizaciji Fondacije Marija Kotri.Tema […]

Promocija projekta “KNJIGA ZA SVE”

Fondacija Marija Kotri, na okruglom stolu sa temom “Značaj didaktičkih sredstava u inkluzivnom procesu” započela je promociju projekta “Knjiga za […]

Nagrada najboljem među najboljim đacima
OŠ Olga Golović
za školsku 2022-2023.

Na proslavi povodom dodjele diplome “LUČA”, u OŠ Olga Golović, Fondacija Marija Kotri tradicionalno je dodjelila nagradu za talentovane učenike. […]

Dodjela nagrada na VI Literarnpom konkursu “Mariji s ljubavlju”

IPC Tehnopolis, 26. oktobar 2022.godine, svečana dodjela nagrada na VI literarnom konkursu “Mariji s ljubavlju” u organizaciji Fondacije Marija Kotri.Tema […]

Nagrada najboljem među najboljim đacima
OŠ Olga Golović
za školsku 2021-2022.

Na proslavi povodom dodjele diplome “LUČA”, u OŠ Olga Golović, Fondacija Marija Kotri tradicionalno je dodjelila nagradu za talentovane učenike. […]

Dodjela nagrada na V Literarnom konkursu “Mariji s ljubavlju”

IPC Tehnopolis, 26. oktobar 2021.godine, svečana dodjela nagrada na V literarnom konkursu “Mariji s ljubavlju” u organizaciji Fondacije Marija Kotri.Tema […]

U znak PROTESTA
prekrečen mural na Domu revolucije

Nakon četri godine postojanja našeg murala, morali smo da izrazimo PROTEST i da ga prekrečimo. Naime, u prvim danima septembra […]