• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Nikica Gutovć

Marija Kotri

(2002. - 2016.)

Prelistavajući stranice porodičnih i školskih albuma često nailazimo na poznato i drago llice naše Marije. Prisjećamo se  njenih prvih koraka, njenih igara, riječi i zajedničkih trenutaka. Prisjećamo se ljepote koju je posjedovala, energije koju je prenosila i primjernog vaspitanja. Razgovaramo o Marijinim talentima, vrijednostima i uspjesima.

Marija je djevojčica koja je svojom pojavom, energijom i djelima ostavila trajan pečat u vremenu i životima onih koji su je poznavali.

Porodično okruženje je uticalo da Marijino djetinjstvo bude srećno, ispunjeno razumijevanjem i ljubavlju. Roditelji su joj uvijek bili posvećeni. Usmjeravali su je ka pravim životnim vrijednostima i nastojali da u svakom trenutku bude srećna. Pružali su joj kvalitetno odrastanje, protkano igrom, putovanjima i čitanjem odabrane dječije literature. Sve je to doprinijelo da se Marija izgradi u veselu, radoznalu i pametnu djevojčicu. Prema interesovanjima pohađala je škole crtanja, plesa i sporta. Ostvarila joj se  želja da svira klavir i ide u muzičku školu. Nižu muzičku školu u Nikšiću završila je sa odličnim uspjehom, a kao jedan od talentovanih učenika, predstavljala je školu na takmičenjima, gdje je postizala zapažene rezultate i osvajala nagrade….

Marija je učila u O.Š. „Olga Golović“. Sa odličnim uspjehom i svim peticama završila je osmi razred. Od početka školovanja Marija se isticala svojim vaspitanjem, radom i rezultatima. Njena ljubaznost, vesela priroda i entuzijazam učinili su da postane omiljena u školi. Uvijek nasmijana, zračila je pozitivnošću i energijom koja pokreće. Emotivna i saosjećajna, prihvatala je različitosti i pružala pomoć svojim drugarima, a naročito djeci sa smetnjama u razvoju. Svojim vedrim duhom i humanim postupcima jačala je njihove mogućnosti  i činila ih radosnim.

Marija je pripadala grupi izuzetnih i darovitih učenika. Pored muzike, posjedovala je talenat za ples, glumu, likovno i literarno stvaralaštvo i fotografiju. Djevojčica je, kao član ritmičke i dramske sekcije, nastupala na brojnim priredbama u školi i gradu. Uživala je u crtanju, slikanju i likovnom izrazu. Svoja osjećanja i unutrašnju ljepotu pretakala je u svoje crteže. Inspiraciju je dobijala u prirodi i okruženju. Tako su nastajala djela koja po svojoj vrijednosti i složenosti prevazilaze mogućnosti njenog uzrasta. Kao rijetki njeni vršnjaci, pokazivala je posebno interesovanje za fotografijom. Imala je dar da uoči ono što je u prirodi posebno, savršeno, uzvišeno i nedodirljivo. Imala je moć da to zabilježi fotografijom. Brojne su njene fotografije koje nam šalju poruke i govore o Marijinoj izuzetnosti i nadarenosti. Bila je veoma je uspješna i na polju literarnog stvaralaštva. Voljela je da piše pjesme i u njima opisuje svoja maštanja, želje i ljubav prema najbližima.

Marija je posjedovala neizmjernu energiju i moć kojom je mogla promijeniti svijet. Svojim postojanjem je oplemenila one koji su je poznavali. Od nje smo učili i saznali koliko smo potrebni jedni drugima i koliko ljubav, plemenitost i volja čine život boljim i kvalitetnijim. Uspjela je za kratko vrijeme da nas probudi, osnaži i učini boljim.

Marija je 2. juna 2016. godine tragično nastradala u saobraćajnoj nesreći.

Njena energija je promijenila dimenziju i prevazišla nebeske granice. I dalje zrači, i dalje sija, tamo negdje…

Sjećanje na nju budi u nama najsnažnije emocije i ogromnu želju da nastavimo tamo gdje je ona  stala, da prepoznajemo dobro u drugima i njegujemo humanost, da podstičemo dječiju darovitost i stvaralaštvo, da razvijamo vrijednosti koje je i Marija posjedovala.

Marijino stvaralaštvo

Marija