• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Fondacija Marija Kotri, na okruglom stolu sa temom “Značaj didaktičkih sredstava u inkluzivnom procesu” započela je promociju projekta “Knjiga za sve”. U okviru ovog projekta donirane su knjige prilagođene djeci sa posebnim obrazovnim potrebama, kao i sedam laptop računara crnogorskim školama, koje imaju integrisana odjeljenja. 

Predstavnik Fondacije, Đorđije Kotri, na okruglom stolu „Značaj didaktičkih sredstava u inkuzivnom procesu“, kazao je da je cilj projekta „Knjiga za sve“ bio da se knjiga „Marija i slavuj- putovanje po mjesečini“ prilagodi djeci sa posebnim obrazovnim potrebama.

„Bio je to prilično trnovit put dok smo uradili sve što smo željeli. Tako da sada imamo drugo izdanje naše dvojezične knjige. Redizajnirali smo korice. Uradili smo knjigu za slabovidnu djecu- veliki format i uradili smo slikovnicu, sa bojankom, koja je prilagođena i djeci sa određenim intelektualnim smetnjama“, rekao je Kotri.

Dodao je da je urađena i audio knjiga, kao i knjiga u dejzi foromatu (DAISY), koja će biti na sajtu Fondacije, a koji će biti dostupan sredinom sljedeće sedmice.

„Projekat su podržali naši prijatelji, a to su glumica Jelena Nenzić, gospođa Jasna Malović, koja je prilagodila tekst za slikovnicu, Ilija Nikčević je ilustrovao slikovnicu, a posebno zahvaljujem Zorici Blagojević i Ljiljani Femić iz nevladine organizacije Ana Đoković- in memoriam, koje su nam dodijelile sedam laptop računara“, naveo je Kotri.

Finansijsku podršku su, kako je kazao, pružili predstavnici Elektroprivrede Crne Gore i Crnogorskog elektroprenosnog sistema.

Glumica Jelena Nenezić, koja je pročitala knjigu za audio izdanje, kazala je da je cilj Fondacije da nastavi tamo gdje je Marija stala, a na tom putu je i sama.

„Otkrila sam u sebi nešto za šta nisam ni znala da imam. Rad sa njima na audio knjizi je iskustvo, koje sigurno nikada neću zaboraviti. To iskustvo me je odredilo da se i u narednom periodu bavim humanitarnim radom. Osjećaj prema drugima, emocije koje je njegovala i sve što nam je Marija ostavila obavezuje nas da je ne zaboravimo, da je se zauvijek sjećamo i nastavimo tamo gdje je ona stala, da budemo jedni drugima podrška“, poruka je Nenezić.

Smatra da knjiga „Marija i slavuj- putovanje po mjesečini“, treba da postane dio školske lektire.

Tiflolog dr.sc. Zorica Tončić rekla je da je knjiga prilagođena djeci sa posebnim potrebama, tekst je napisan velikim slovima, zadovoljen je font slova sa velikim kontrastom pozadine.

„Slabovidi učenici dobro percipiraju tekst čiji je font od 18 do 36 tačaka. Sve što je ispod i iznad je problem. Za ovaj projekat koristila se isključivo usvojena međunarodna skala tipografskog sistema. Radili smo na tehničkoj i didaktičkoj adaptaciji materijala-uvećana slova, linije podjednake debljine i crno obojene uz povećan kontrast, razmak između riječi i razmak između redova, mat, površina bez sjaja. Didaktička adaptacija je zadovoljena“, kazala je Tončić.

Pojasnila je da dejzi format prvenstveno treba da se koristi u radu sa slijepom djecom.

„Za korišćenje dejzi formata bitno je da svako dijete ima očuvan sluh. Znatno je lakše kretanje kroz knjigu i kroz stranice u dejzi formatu, omogućeno je podešavanje brzine čitanja i multuisenzorni pristup“, kazala je Tončić.

Defektolog-somatoped, Suzana Koletić, istakla je da svaka škola koja ima djecu sa tjelesnim smetnjama, treba da bude bez arhitektonskih barijera i da ima adekvatan namještaj, naglašavajući da je tjelesna smetnja često udružena i sa drugim smetnjama, a to su najčešće smetnje govora i vida.

Defektolog-oligofrenolog, Dijana Zogović, koja radi sa djecom sa intelektualnim smetnjama i autizmom, rekla je da se radi po posebnim programima, koje je nekada potrebno prilagođavati individualnim karakteristikama djece.

„Da bi proces nastave bio što uspješniji, potrebno je izrađivati sredstva u odnosu na stručne procjene đaka, stručne opservacije, u odnosu na njihove potrebe, uz uvažavanje određenih kriterijuma. Sredstva koja izrađujemo treba da uključuju što više čula, da bismo podstakli dijete da usvoji određeno znanje, vještinu na taj način. Sredstvo treba da bude bezbjedno, da nije od toksičnih materijala, da se koriste što više prirodni materijali, da nema oštre ivice“, kazala je Zogović.

Na događaju su govorile i logoped Marina Zejak Vukomanović, kao i specijalni pedagog Danijela Rovčanin, a prisustvovali su predstavnici crnogorskih škola, javnih ustanova, dnevnih cenatara i resursnih cenatara, kao i udruženja roditelja koja se bave djecom sa posebnim obrazovnim potrebama.