• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Danaciju prikupljenu na Donatorskoj večeri, koju je organizovao Oxfordshire Rock Choir, posvećenu Fondaciji Marija Kotri danas je svečano Muzičkoj školi uručila Anđela Kecojević član Rock Choir i član Upravnog odbora Fondacije.