• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Fondacija Marija Kotri predstavljena na Televiziji Nikšić u emisiji (NE)KULTURA ŽIVLJENJA autorke Sonje Vujadinović