• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Fondacija Marija Kotri tradicionalno nagrađuje najboljeg među najboljim đacima OŠ Olga Golović, plaketom i laptop računarom.
Školske 2017/2018 godine nagradu je dobila Milica Ćetković.
Čestitamo😀