• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Fondacija Marija Kotri u saradnji sa Anđelom Kecojević, književnicom iz Londona, organizovala je radionice kreativnog pisanja na engleskom jeziku. Radionice su održane 25. i 26. oktobra u prostorijama Osnovne škole “Olga Golović”.

Dva dana, četri Radionice, jedanaest škola, šezdesetosam učenika.

Anđela Kecojević, autor knjige Hobbledown, učitelj kreativnog pisanja u školama u Oksfordu, iznenađena, oduševljena, našom djecom. Njihovim znanjem engleskog jezika, energijom, kreativnošću, talentom…

Još jedna potvrda da smo na pravom putu, da je toliko djece za koju se treba boriti i kojima treba pomoći da se iskažu i predstave svoje talente.

Anđela Kecojević kao autor i predavač na Radionici izdvojila je pet najkreativnijih radova. Autori izdvojenih radaova su:

Maša Kilibarda OŠ Olga Golović, Kristina Kontić OŠ Ratko Žarić, Tijana Kecojević OŠ Braća Labudović, Dušan Kosović OŠ Braća Ribar i Mladen Čolaković OŠ Milija Nikčević.

Intervju Anđele Kecojević za Televiziju Nikšić u sklopu emisije (Ne)kultura življenja