• +382 67 59 03 03

  • Vojvode Mirka Petrovića Njegoša, Nikšić

Oksford – Engleska

Za Fondaciju Marija Kotri upriličeno je donatorsko veče koje je organizovao

Oxfordshire Rock Choir.

Donacija će biti uručena Muzičkoj školi u Nikšiću.