sliderprojekti1

Fondacija Marija Kotri je osnovana u želji da nastavimo tamo gdje je Marija stala, da prepoznajemo dobro u drugima i njegujemo humanost, da podstičemo dječiju darovitost i stvaralaštvo, i učinimo da djeca imaju bezbjednije i srećnije djetinjstvo.