PAZI GDJE PRELAZIŠ! life has no replay

  • Posted on:  četvrtak, 01 jun 2017 00:00

Petak 02.jun u 11.00 sati kreće projekat 
PAZI GDJE PRELAZIŠ! life has no replay
postavljanjem prve table upozorenja u blizini mjesta gdje je Marija nastradala